Mainos
Microsoft, Activision Blizzard ja Britannian kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) ovat saaneet virallisesti lisäaikaa peliyhtiöiden suunniteltua fuusiota koskevan kiistan ratkaisemiseen.

Huhtikuussa CMA ilmoitti estävänsä 69 miljardin dollarin kaupan toteutumisen, koska se oli huolissaan sen vaikutuksesta syntymässä oleviin pilvipelimarkkinoihin.

Microsoftin valitusta CMA:n päätöksestä oli määrä käsitellä 28. heinäkuuta alkavassa oikeudenkäynnissä.

Mainos

Viime viikolla osapuolet ilmoittivat kuitenkin tehneensä yhteisen hakemuksen Competition Appeal Tribunalille (CAT) oikeudenkäynnin keskeyttämiseksi, jotta kiistanalaisesta fuusiosta päästäisiin tuomioistuimen ulkopuoliseen sopimukseen.

Maanantaina pidetyssä tapauksen käsittelykonferenssissa CAT suostui alustavasti kahden kuukauden lykkäykseen sen jälkeen, kun CMA oli ilmoittanut harkitsevansa Microsoftin ehdottamaa muutettua sopimusta, kertoo Reuters.

CMA:ta edustava asianajaja David Bailey kertoi tuomioistuimelle:

– Tähänastisten keskustelujen perusteella molemmat osapuolet – Microsoft ja CMA – luottavat siihen, että Microsoftin ilmoittama uudelleen järjestetty kauppa pystyy ratkaisemaan CMA:n havaitsemat huolenaiheet.

Viime viikolla CMA pidensi kauppaa koskevan lopullisen päätöksen tekemisen määräaikaa 18. heinäkuuta 29. elokuuta asti, jotta se voisi tarkastella Microsoftin uutta ehdotusta.

Xboxin valmistajan on kerrottu harkitsevan joidenkin Ison-Britannian pilvipelioikeuksiensa myymistä, jotta yrityskauppa saisi viranomaishyväksynnän.

Microsoft sai hiljattain luvan ostaa Activision Blizzardin Yhdysvalloissa voitettuaan oikeustaistelunsa kilpailua valvovan Federal Trade Commissionin kanssa.

Yhtiö on toivonut saavansa kaupan päätökseen ennen kuin sen nykyinen fuusiointisopimus päättyy 18. heinäkuuta, minkä jälkeen Activision Blizzard voi joutua maksamaan 3 miljardin dollarin irtisanomismaksun, jos jatkosopimuksesta ei päästä sopimukseen.

Mainos